คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปการประชุม คกก.กวป. ครั้งที่ 1_3 ตุลาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม คกก.กวป. ครั้งที่1_ 3 ตุลาคม 2565 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOPกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการและงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ(เงินบำรุง)ปี66

สรุปแผนปฏิบัติการโครงการ(เงินบำรุง)ปี66

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ HRMD ปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ HRMD ปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการ(งบดำเนินงาน)ปี66_ศอ.9

แผนงานโครงการประชุมอบรมสัมมนา ปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนงานโครงการประชุมอบรมสัมมนา ปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 57.63 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปแผนปฏิบัติการโครงการ(งบดำเนินงาน)ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สอดคล้องกับมติครม.และมติกรมอนามัย ปี2566 ศอ.9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566 ระดับหน่วยงาน ศอ.9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ ปี 2566 ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 6.97 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย