คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 09

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.-2535-พ.ศ.2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พศ-2535-(ล่าสุด-พศ-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำอธิบาย พ.ร.บ.นมผง พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 7.36 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.นมผง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
pdpa01.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ/แนวทางในการบริหารลูกหนี้และติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.2 มาตการบริหารจัดการลูกหนี้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ศอ9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ศอ9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการ/แนวทางในการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการ-แนวทางในการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงิน ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดในการมอบหมายงาน/การประเมินผลและการบริหาร ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ (ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย