คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
กรมอนามัย
ข่าวกิจกรรมศูนย์
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
22
มิถุนายน
2565
22.06.2565
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ และอาหารริมบาทวิถี โคราช

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ และอาหารริมบาทวิถี โคราช

22
มิถุนายน
2565
22.06.2565
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวง เขต 9 ลงพื้นที่ COVID Free Setting เปิดเรียน On-site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19

ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวง เขต 9 ลงพื้นที่ COVID Free Setting เปิดเรียน On-site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19

22
มิถุนายน
2565
22.06.2565
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

02.05.2565
วีดีทัศน์เครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับพื้นที่ จ.สุรินทร์ เรื่อง ศูนย์ด่านครอบครัว 14 หมู่บ้าน ฯ

วีดีทัศน์เครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับพื้นที่ จ.สุรินทร์ เรื่อง ศูนย์ด่านครอบครัว 14 หมู่บ้าน พัฒนาเยาวชนตำบลตาคง องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2022 / 06
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ไหม่
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

ทันตสาธารณะสุข
10.02.2564
การดูสุขภาพช่องปากติดบ้าน ติดเตียง 3

การดูสุขภาพช่องปากติดบ้าน ติดเตียง 3

ทันตสาธารณะสุข
10.02.2564
การดูสุขภาพช่องปากติดบ้าน ติดเตียง 2

การดูสุขภาพช่องปากติดบ้าน ติดเตียง 2

ทันตสาธารณะสุข
10.02.2564
มาแปรงฟันกันเถอะ

มาแปรงฟันกันเถอะ

ทันตสาธารณะสุข
10.02.2564
การดูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

การดูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ทันตสาธารณะสุข
10.02.2564
การดูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

การดูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง