คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เผยแพร่แผนจัดจ้างเช่าเครื่องให้บริการ sleep lab ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เผยแพร่แผนจัดจ้างเช่าเครื่องให้บริการ sleep l.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 7 รายการ ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เผยแพร่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 7 รายการ ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาตรวจและรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ 71 รายการ ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาตรวจและรายงานผลทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่แผนจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมีในเลือด ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เผยแพร่แผนจัดจ้างเช้าเครื่องตรวจวิเคราะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่แผนจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจ Quadruple test ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เผยแพร่แผนจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจ Quadruple test ปี .pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่แผนจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจฮีโมโกบิน ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เผยแพร่แผนจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจฮีโมโกบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 (เงินบำรุง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง 2567 อนุมัติแล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างขนส่งสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างขนส่งสมุดบันทึกการต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (พิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพ ฯ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (พิมพ์คู่มือเฝ้าระวัง ฯ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างพิมพ์คู่มือเฝ้าร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างขนส่งสมุดบันทึกสุขภาพ ฯ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างขนส่งสมุดบันทึกส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างขนส่งคู่มือเฝ้าระวัง ฯ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างขนส่งคู่มือเฝ้าร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย