คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่15 มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9รบจ.1_เดือน 15มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8รบจ.1_เดือน 17พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 7-65_เดือน พฤษภาคม 65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเร่งรัดครั้งที่7.65_เดือนพ.ค.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 6-65_เดือน เมษายน 65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเร่งรัดครั้งที่6.65_เดือนเม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 18 เมษายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7รบจ.1 เดือน 18เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 15 มีนาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6รบจ.1 เดือน 15มี.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1-ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 15 มกราคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4รบจ.1 เดือน 15มค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการไตรมาส 1 ปี65 ศอ.9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการไตรมาส1ปี65 .pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3รบจ.1 เดือน 15ธค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี65 ศอ.9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการแนวทาง ฯ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0มาตรการแนวทางฯปี65 ศอ.9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย