คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 15 มกราคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4รบจ.1 เดือน 15มค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการไตรมาส 1 ปี65 ศอ.9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการไตรมาส1ปี65 .pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3รบจ.1 เดือน 15ธค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี65 ศอ.9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการแนวทาง ฯ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0มาตรการแนวทางฯปี65 ศอ.9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานแผนการใช้เงิน ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1รายงานแผนการใช้เงิน ปี65 ศอ.9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2ศอ9รบจ.1 เดือน 15พ.ย.64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย รบจ.1 วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1ศอ9รบจ.1 เดือน 15 ต.ค. 64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมเร่งรัดครั้งที่ 1/2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเร่งรัดครั้งที่1.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย