คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 กันยายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1-15ก.ย.64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1-15ส.ค.64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 กรกฎาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1-15ก.ค.64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 มิถุนายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1-15มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 พฤษภาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1-15พ.ค.64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 เมษายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1-15เม.ย.64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 มีนาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1-15มี.ค.64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนเบิกปี 64 (ไตรมาส4)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1แผนเบิกปี64(เดือนก.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนเบิกเงินปี 64 (ไตรมาส 3)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1แผนเบิกปี64(ไตรมาส3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนเบิก ปี 64 (6 เดือนแรก)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1แผนเบิกปี64(6ด.แรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการเร่งรัด ปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0มาตรการเร่งรัดปี64.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย