คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลิตภัณฑ์ศูนย์อนามัยที่ 9

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ศูนย์อนามัย(แม่และเด็ก)

ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
เป็นเด็กห้ามขาดธาตุเหล็ก
ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของเด็ก
"ทำไมต้อง ANC 12 สัปดาห์ และ 5 ครั้งคุณภาพ"
"เพื่มไอโอดีน เพิ่ม IQ"
พัฒนาการเด็ก
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ศูนย์อนามัย (วัยรุ่น)

ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
โปรแกรมรายงานผล “การให้การปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม” (28/02/2560)
Fact Sheet เพื่อนสุขภาพ : หยุด!!!การตั้งครรภ์วัยรุ่น เรื่องยากที่ต้องช่วยกัน (28/02/2560)
การเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับการเสริมแรงเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (28/02/2560)
“วัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันเพศภัย ไม่ท้อง ไม่คลอด จะรอด ปลอดภัย” (28/02/2560)
7 เทคนิค ก่อนคุยกับวัยรุ่น (28/02/2560)
8 ทุกข์ เมื่อ SEX ไม่ปลอดภัย (28/02/2560)
ไปต่ออย่างไร หากวัยใสท้องไม่พร้อม (28/02/2560)

ผลิตภัณฑ์ศูนย์อนามัย (วัยทำงาน)

ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
มะเร็งเต้านม มัจจุราชเงียบ (28/02/2560)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ทำอย่างไร ? (28/02/2560)
ไวรัสตับอักเสบบี มหันตภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง (28/02/2560)
มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบที่ผู้หญิงควรรู้ (28/02/2560)
ไร้พุง ใครว่าทำยาก ? (28/02/2560)
Health model (28/02/2560)
ภาพพลิก หุ่นดี สุขภาพดี ด้วย 4 พฤติกรรม (28/02/2560)
ท่านั่งเพื่อสุขภาพคนทำงาน (28/02/2560)
ท่าบริหารลดอาการปวดข้อมือ (28/02/2560)
การออกกำลังกาย สำหรับวัยทำงาน (28/02/2560)
7 เทคนิค พิชิตพุง (28/02/2560)

ผลิตภัณฑ์ศูนย์อนามัย (ผู้สูงอายุ)

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
มองไปข้างหน้า ถึงเวลาเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ (28/02/2560)
ถอดบทเรียนการบริการจัดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ดีของหน่วยงานภาครัญและชุมชน (28/02/2560)
งานวิจัยสมองเสื่อม ศูนย์อนามัยที่ 9 (28/02/2560)
อายุยืนด้วย 5 อ (28/02/2560)
อายุยืน 100 ปีชีวีมีสุข (28/02/2560)