คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 ปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Flowchart การเบิกจ่ายงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0Flowchartการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี 63

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการเร่งรัดปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0มาตรการเร่งรัดปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนรายปี รอบ 6 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1แผนรายปี-รอบ6เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนรายปี รอบ 6 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1แผนรายปี-รอบ6เดือนแรก.PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 กันยายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11ศอ.9รบจ.1_15ก.ย.63.PDF
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 สิงหาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10ศอ.9รบจ.1_15ส.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 กรกฎาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9ศอ.9รบจ.1_15ก.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8ศอ.9รบจ.1_15มิ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 พฤษภาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7ศอ.9รบจ.1_15พ.ค.63.PDF
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 เมษายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6ศอ.9รบจ.1_15เม.ย.63.PDF
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 เดือน 15 มีนาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5ศอ9รบจ1_15มี.ค.63.PDF
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย