คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การปรับแผนปฏิบัติการรอบ 5 เดือนหลังปี67 (พ.ค.-ก.ย.67)

แผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1313_หนังสือขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการศอ.9(รอบ5ด.หลัง_ครั้งที่1).pdf
ขนาดไฟล์ 7.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 (รอบ 5 ด.หลัง พ.ค.-ก.ย.67)

แผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปี67(5ด.หลัง)_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน พ.ค. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_พ.ค.67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน เม.ย. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_เม.ย.67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน มี.ค. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_มีค67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน ก.พ. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_กพ67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน ม.ค. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_มค67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน ธ.ค. 66

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1_ธค66-rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน พ.ย. 66

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_พย66_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน ต.ค.66

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_ต.ค.66_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม กวป. เดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายงานการประชุม กวป.
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงาน ปช.กวป_ครั้งที่ 5-2567_7ก.พ.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม กวป. เดือน มกราคม 2567

รายงานการประชุม กวป.
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงาน ปช.กวป_ครั้งที่ 4-2567_5 ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย