คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานเบิกจ่ายศูนย์อนามัยที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงาน รบจ.1 เดือน เม.ย. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_เม.ย.67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน มี.ค. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_มีค67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน ก.พ. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_กพ67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน ม.ค. 67

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_มค67_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน ธ.ค. 66

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1_ธค66-rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน พ.ย. 66

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_พย66_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน รบจ.1 เดือน ต.ค.66

รายงาน รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ1_ต.ค.66_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม กวป. เดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายงานการประชุม กวป.
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงาน ปช.กวป_ครั้งที่ 5-2567_7ก.พ.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม กวป. เดือน มกราคม 2567

รายงานการประชุม กวป.
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงาน ปช.กวป_ครั้งที่ 4-2567_5 ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม กวป. เดือน ธันวาคม 2566

รายงานการประชุม กวป.
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงาน ปช.กวป_ครั้งที่ 3-2567_8 ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม กวป. เดือน พฤศจิกายน 2566

รายงานการประชุม กวป.
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. สรุปรายงาน ปช.กวป_ครั้งที่ 2-2567_13 พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มแผนงานจัดซื้อจัดจ้างในโครงการตามแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย