คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์อนามัยที่ 9

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ว.แนวทางการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบแนวทางปฏิบัติประชุมอีเลคทรอนิค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศมาตรการ/แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแจ้งหรือการศึกษาวัจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่ย ส่งออก ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดวิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชุดวิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ฯ (SDGs).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบ้ติการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการตรวจ/ขอข้อมูลข่าวสารราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการตรวจดู-ขอข้อมูลข่าวสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย