คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ จังหวัดชัยภูมิ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.08.2566
10
0
แชร์
11
สิงหาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ จังหวัดชัยภูมิ

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว  โรงพยาบาลบ้านเขว้า โรงพยาบาลหนองบัวระเหว เครือข่ายในพื้นที่ ณ  ตลาดสดในอำเภอบ้านเขว้า ได้แก่  ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดเช้า)   ตลาดสดบ้านเขว้า (ตลาดเย็น)  ตลาดสดในอำเภอหนองบัวระเหว ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว

 

โดยตรวจประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม Environment sanitation/ ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล Personal hygiene/ความปลอดภัยในอาหาร Food safety/ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค Customer protection เพื่อขับเคลื่อนงานสุขาภิบาล ยกระดับพัฒนาตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนะนำ ซักถามอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน