คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ จังหวัดชัยภูมิ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.08.2566
5
0
แชร์
11
สิงหาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ จังหวัดชัยภูมิ

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ เครือข่ายในพื้นที่ ณ

ตลาดสดในอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 1  ตลาดสดเทศบาล 2 และตลาดคลองพุดซา

ตลาดสดในอำเภอคอนสวรรค์ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

 

โดยตรวจประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม Environment sanitation/ ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล Personal hygiene/ความปลอดภัยในอาหาร Food safety/ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค Customer protection เพื่อขับเคลื่อนงานสุขาภิบาล ยกระดับพัฒนาตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนะนำ ซักถามอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน