คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อ OP5

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมITA ครั้งที่4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม ita ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

OP5 รายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
OP5 รายงานความก้าวหน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

OP5 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
OP5 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการแนวทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย