คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรมปี2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานหน่วยงานคุณธรรมศอ.9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานหน่วยงานคุณธรรม ศอ9(1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุม ระเบียบวินัยราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุม ระเบียบวินัยราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการวิเคราะห์ รอบ 1 ปี 67.ล่าสุด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์ รอบ 1 ปี 67.ล่าสุด
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานธ.ความดีปี67

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานธ.ความดีปี67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานกิจกรรมชมรม ครั้งที่ 1-67

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานกิจกรรมชมรม ครั้งที่ 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย