คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมาตรฐานต่างๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เกณฑ์การพิจารณาในการรับรองตลาดสดน่าซื้อ (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เกณฑ์การพิจารณาในการรับรองตลาดสดน่าซื้อ (22:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น้ำประปาดื่มได้ (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20160622134532.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 5066 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบตรวจร้านอาหาร (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20160622135432.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เกณฑ์การประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (22:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 1106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เกณฑ์การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ (22:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานที่เพื่อการออกกำลังกายต้นแบบ (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานที่เพื่อการออกกำลังกายต้นแบบ (22:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการสวนสาธารณน่ารื่นรมย์ (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการสวนสาธารณน่ารื่นรมย์ (22:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1041 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานส้วมสาธารณะ (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรฐานส้วมสาธารณะ (22:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 2171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสำรวจโรงอาหาร (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20160622135909.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการพัฒนาและการรับรองโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการพัฒนาและการรับรองโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก (22:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20160622135751.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20160622135525.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย