คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกบินในเม็ดเลือดอดงอัตโนมัติ ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจชนิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจและรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 71 รายการ ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจและรายงานผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 7รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 7 รายกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคา Quadruple test 15000 test

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างประกาศประกวดราคา Quadruple test 15000 test.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่อง HPLC

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่อง HPLC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมีในเลือด ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศจ้างเช่าเครื่องวิเคราะห์หาระดับสา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจและรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 65 รายการ ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจและรายงานผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นสมองและร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นสมองแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์ย้ายผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04ประกวดราตาซื้อลิฟท์ขนย้ายผู้ป่วย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค 20 พารามิเตอร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจคุณภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค 20 พารามิเตอร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจคุณภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย