คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มค.-มีค.67)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
02ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง มค.-มีค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 10.20 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.66)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2567 ไตร.pdf
ขนาดไฟล์ 11.78 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย(งบลงทุน) ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง งบป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย(งบลงทุน) ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 22 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งบป.pdf
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01ประกาศแผนเผยแพร่จ้างเหมาบริการตรวจส่องก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
478915611335066114_ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา-7-รายการ-ปี2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องให้บริการเครื่องตรวจการนอนหลับพร้อมรายงายบันทึกผลวิเคราะห์จำนวน 300 รายงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องใ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเช่าเครื่องตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงอัติโนมัติ โดยหลักการ lon-exchange High Performence Liquid Chromatography (HPLC) พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องต(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างช่างเครื่องตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องให้บริการเครื่องตรวจการนอนหลับ พร้อมรายงานบันทึกผลวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องให้บริกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย