คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.04.2567
4
0
แชร์
19
เมษายน
2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาจ.นครราชสีมา ปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรแพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นำโดยดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี ร่วมปิดและบรรยายการจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักสุตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมภายในอบต.หนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ได้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ อบต.หนองบัวศาลา และ อบต.ครบุรี จำนวน 20คน รวมวันอบรมทั้งสิ้น 10วัน การร่วมมือกันครั้งนี้ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครรราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมามีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและศักยภาพบุคลากรของสถานสงเคราะห์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐานด้านวิชาการ และทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้ได้ตามมาตรฐานจากกรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน