คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมขับเคลื่อนงานมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายระดับจังหวัด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.04.2567
3
0
แชร์
19
เมษายน
2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น.แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็กจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด โดย แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้เป็นประธานกล่าวกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข ระบบสารสนเทศ และศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เข้าใจ เข้าถึง ความรอบรู้และตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลดช่องว่างและสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ทดลองใช้โปรแกรมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยแม่และเด็กและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สสจ/ สสอ/ รพศ/ รพท และ รพช ในวันที่ 19 เมษายน ๒๕๖7 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ผ่านทาง Web Conference (Zoom meeting) นั้น รวมทั้งสิ้น 350 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน