คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 เข้าร่วมและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1/2566 จังหวัดสุรินทร์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.03.2566
2
0
แชร์
17
มีนาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 เข้าร่วมและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1/2566 จังหวัดสุรินทร์

 

แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และทีมนิเทศงานและตรวจราชการ ศูนย์อนามัยที่ 9 เข้าร่วมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 รอบ 1/2566 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ซึ่งรูปแบบการประชุมมีทั้ง On-site และ Online มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน

 

โดยการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 เป็นการติดตามแผนและกระบวนการดำเนินงานของพื้นที่ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ทั้งประเด็น Functional Base เน้นสุขภาพกลุ่มวัย มารดาและทารกและเด็กปฐมวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ ประเด็นลดป่วย ลดตาย ด้านการคัดกรองมะเร็งช่องปาก และ ประเด็น Area Base เรื่องภาวะโลหิตจางในสตรีและเด็กปฐมวัย และ Health station ประเด็นในวัยทำงาน รวมถึงการลงพื้นที่อำเภอเมือง ปราสาท ท่าตูม ศีขรภูมิ กาบเชิง และบัวเชด เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานของระดับอำเภอและ รพ.สต. โดยทางผู้บริหารของศูนย์อนามัยที่ 9 ได้ให้ข้อชื่นชม และข้อเสนอแนะด้านวิชาการแก่พื้นที่ เพื่อใช้แนวทางในการดำเนินงานและเป็นโอกาสในการพัฒนางานของจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน