คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นวิทยาการอบรมแกนนำครูอนามัย เครือข่าย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.03.2566
3
0
แชร์
13
มีนาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นวิทยาการอบรมแกนนำครูอนามัย เครือข่าย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

 

วันที่ 13 มีนาคม 2566  พญ.ทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยาการอบรมเครือข่ายแกนนำครูอนามัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เพื่อให้ความรู้ครูอนามัยเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความรอบรู้ด้านสุขภาพ นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเองเข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมอบรม คือ ครูอนามัยโรงเรียนในพื้นที่เขตรับผิดชอบ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จำนวนกว่า  200 คน

 

เนื้อหาการประชุมประกอบไปด้วย  งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เช่น ส่งเสริมด้านโภชนาการ  การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ การดูแลสุขภาพช่องปาก  และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียน อีกทั้งประชาสัมพันธ์ การร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจในโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน