คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดส่งทีมวิทยากรอบรมจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยแวดล้อม (EHA)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.03.2566
0
0
แชร์
13
มีนาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดส่งทีมวิทยากรอบรมจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยแวดล้อม (EHA)

 

วันที่ 13 มีนาคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation :EHA) และการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนท่องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 50 คน โดยได้ให้ความรู้หลักการ EHA 9 ประเด็นหลัก 20 ประเด็นย่อย และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนสอบถาม เป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน