คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ สาธารณสุข จัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.03.2566
7
0
แชร์
13
มีนาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9  จับมือ สาธารณสุข จัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 10 มีนาคม 2566  แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  นำโดย ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี  เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา ปี 2566  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้ บรรยายการลงข้อมูลงานผู้สูงอายุระบบคอมพิวเตอร์  และการคีย์ข้อมูลใน Application Bluebook และเมืองที่เป็นมิตรในผู้สูงอายุ อีกทั้ง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และมีกระบวนการขับเคลื่อนและประเมินผลได้อย่างชัดเจน  จากการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน