คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุมเสนอนโยบายแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาPM2.5 จังหวัดนครราชสีมา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.03.2566
8
0
แชร์
10
มีนาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุมเสนอนโยบายแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาPM2.5 จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 พญ.ทิพา  ไกรลาศ  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุมมีหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมทั้งเสนอแนวทางการจัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ใน 5 พื้นที่นำร่องของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะเป็นการปกป้องผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดจากฝุ่น PM2.5 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน