คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมแนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.01.2566
1
0
แชร์
25
มกราคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมแนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวทิพา ไกรลาส ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้นางสุจิตรา สุมนนอก รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมแนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ผ่านระบบ ZOOM MEETING จัดโดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเก็บข้อมูล พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ในประชาชนอายุ 15 -59 ปี โดยการบันทึกข้อมูลผ่าน application H4U มีการปรับข้อคำถามเป็นจำนวน 20 ข้อ และปรับข้อคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีความสัมพันธ์กับสถาณการณ์ปัจจุบันมากขึ้น การประชุมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมประชุมทางไกล จำนวนกว่า 260 user ในการประชุม ได้รับความสนใจ มีการโต้ตอบซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การเก็บข้อมูลมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน