คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.01.2566
0
0
แชร์
25
มกราคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางสาวทิพา ไกรลาส ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมครั้งนี้ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับจังหวัด บุคลากรในพื้นที่ชุมชนนำร่อง บุคลากรจากสาธารณสุขอำเภอ บุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครแกนนำ รวม 29 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรและแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมชุมชนนำร่องในจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่การวิเคราะห์มวลร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินภาวะอ้วน การเรียนรู้เรื่องอาหาร การออกกำลังเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย และการระดมสมอง ทำแผนชุมชน และสำรวจชุมชนโดยรอบ ซึ่งชุมชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมและวางแผนชุมชนเป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน