คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบดูแลส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.01.2566
3
0
แชร์
24
มกราคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบดูแลส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 19 มกราคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบดูแลส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 : การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อวัยรุ่นเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย พัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านการดูแลสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น และเสริมสร้างความมั่นใจในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานยุติการตั้งครรภ์เครือข่ายแพทย์อาสา (RSA) เขตสุขภาพที่ 9 รวม 36 คน ในการประชุมมีการบรรยายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ.2564 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) โดย เครือข่าย RSA เขตสุขภาพที่ 9 และการพิจารณาขั้นตอน (Flow chart) การส่งต่อเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 9

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน