คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 รับการเยี่ยมพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลสู่การประเมินรับรองขั้นที่ 3

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.01.2566
1
0
แชร์
24
มกราคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 รับการเยี่ยมพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลสู่การประเมินรับรองขั้นที่ 3

วันที่ 20 มกราคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นำโดย นายแพทย์ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับการเยี่ยมกระตุ้นการพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อมุ่งสู่การประเมินและรับรองขั้นที่ 3 จากศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นครชัยบุรินทร์ (HACC โคราช) นำโดย พ.ท.หญิงนฤมล ทองวัชรไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมด้วยทีมทั้งหมด 6 คน เข้าเยี่ยมเสริมพลังและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับทีมนำต่างๆและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ เพื่อพัฒนางานคุณภาพมุ่งสู่การประเมินและรับรอง HA ให้ผ่านขั้นที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2566 ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน