คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดชี้แจงขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้โครงการสาสุขอุ่นใจ ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.11.2565
2
0
แชร์
25
พฤศจิกายน
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดชี้แจงขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้โครงการสาสุขอุ่นใจ ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พญ.ทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้โครงการสาสุขอุ่นใจ ปีงบประมาณ 2566 จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นเวทีของการเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายที่ต้องดำเนินการร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) ที่เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ (HLO) ทั้ง 4 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 เข้าระบบรวมกว่า 190 คน

จากผลการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 15 ปีขึ้นไป ในปี 2562 พบว่า คนไทยมีความรอบรู้ เพียงร้อยละ 65 และยังพบว่า ร้อยละ 19.09 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบอกต่อ จึงเป็นภารกิจสำคัญของกรมอนามัย ที่จะดำเนินการให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ในปี 2565 ที่ผ่านมา จึงดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านกิจกรรม สาสุขอุ่นใจ ในเขตสุขภาพที่ 9 มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการ 784 แห่ง แบ่งเป็น นครราชสีมา 359 แห่ง สุรินทร์ 219 แห่ง บุรีรัมย์ 156 แห่ง และชัยภูมิ 50 แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 นี้ ได้ตั้งเป้าหมายให้มีจำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชนในภาพรวมประเทศ จำนวน 2,000 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 150 แห่ง ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนงานในปี 2566 คือบุคลากรขององค์กรและหน่วยบริการที่ถือเป็นฟันเฟืองหลักในการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนผู้รับบริการในชุมชน มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพร้อยละ 70 ในปี 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน