คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด “พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 9

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.11.2565
5
0
แชร์
25
พฤศจิกายน
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด “พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 9

แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 9 ” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ณัฐพล สุวัชรังกูร ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เป็นประธานในการเปิดการอบรม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ , โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และนิติกร จำนวนกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ยกระดับการบริการเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของวัยรุ่นทุกกลุ่ม รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถให้ความรู้และการปรึกษาด้านสุขภาพทั้งวัยรุ่นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับอำเภอและตำบลในการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน