คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ประเมิน EHA ท้องถิ่นชัยภูมิ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.08.2565
4
0
แชร์
03
สิงหาคม
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ประเมิน EHA ท้องถิ่นชัยภูมิ

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการประเมินรับรองประเด็นงานการจัดการเหตุรำคาญ (EHA6000) โดยผลการประเมินผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง และการออกข้อบัญญัติ (EHA9001)  โดยผลการประเมินผ่านระดับพื้นฐาน

 

    ทั้งนี้ ทีมผู้ประเมินได้บูรณาการเรื่องการป้องกันตนเองในสถานการณ์การระบาด COVID-19 และการประเมินตนเองตามมาตรการ COVID free Setting ผ่าน Thai stop covid 2 Plus ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต. อย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน