คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.08.2565
12
0
แชร์
02
สิงหาคม
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พญ.ทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายยก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 7 แห่ง จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน เกิดความรู้เกี่ยวกับเพศภาวะ การมีเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด การสื่อสารเรื่องเพศ การปลูกฝังค่านิยมเรื่องเพศ ความรับผิดชอบของเพศชาย และการให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้รับการส่งเสริมให้มีการเตรียมตัว การเสริมสร้างทัศนคติที่ดี การดูแลตัวเองที่เหมาะสมปลอดภัยจากโอกาศเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงแนวทางการป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีความพร้อมในการป้องกันการตั้งครรภ์ของตนเองต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน