คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ชี้แจงแนวทางการเก็บตัวอย่างน้ำเสียในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.08.2565
2
0
แชร์
02
สิงหาคม
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 ชี้แจงแนวทางการเก็บตัวอย่างน้ำเสียในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2565

       วันที่ 1 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มวัยพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บน้ำเสียในเรือนจำและก้าวท้าใจ เมนูชูสุขภาพ และการประเมินตนเองด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference

      โดยชี้แจงแนวทางวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และวิธีการส่งตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย รวมทั้งชี้แจงผลการดำเนินงานก้าวท้าใจ เมนูชูสุขภาพ และการประเมินตนเองด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน