คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 มอบรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

27.07.2565
11
0
แชร์
27
กรกฎาคม
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 มอบรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน เปิดการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ MCH R9 Plus “ก้าวไปข้างหน้า ตามวิถี New Normal” เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom ร่วมด้วย นางสุจิตรา สุมนนอก รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กล่าวรายงาน พร้อม  นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์?สาธารณสุข?จังหวัด?นครราชสีมา? เป็นผู้แทน?นายพงษ์?เกษม? ไข่มุกด์? ผู้?ตรวจราชการ?กระทรวง?สาธารณสุข?เขต?สุขภาพ?ที่ ?9?  มอบรางวัล?บุคคล?ดีเด่น?ด้านวิชาการ? พัฒนา?งานอนามัย?สิ่ง?แวดล้อม? ประจำปี? 2565  ณ  โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ดังนี้

รางวัลบุคคลดีเด่นด้านวิชาการ พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมประเภทบุคคลและองค์กร

 1. นายแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
 2. 2. นายวีระพล วงษ์ประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครราชสีมา
 3. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทองค์การ 

 1. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 2. ห้างเทอมินอล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจสะสมระดับดีเยี่ยม 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา และบุรีรัมย์

รางวัลองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ  ระดับทอง

 1. โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 3. โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

รางวัลองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ  ระดับเงิน

 1. 1. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 2. 2. โรงพยาบาลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

 และ รางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น" 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน