คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด MCH R9 Plus “ก้าวไปข้างหน้า ตามวิถี New Normal” เขตสุขภาพที่ 9

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

27.07.2565
4
0
แชร์
27
กรกฎาคม
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด MCH R9 Plus “ก้าวไปข้างหน้า ตามวิถี New Normal” เขตสุขภาพที่ 9

 

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน เปิดการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ MCH R9 Plus “ก้าวไปข้างหน้า ตามวิถี New Normal” เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 จัดโดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ร่วมด้วย นางสุจิตรา สุมนนอก รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กล่าวรายงาน พร้อม  ผู้ปฏิบัติงาน Child Project Manager (CPM) ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ และนักวิชาการในศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้องทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 รวมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เขตสุขภาพที่ 9 มีการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กผ่านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน PLUS ซึ่งเป็นการดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงเด็กอายุ 5 ปี เน้นการดูแลอย่างเอาใจใส่มารดา ครอบครัวและชุมชน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ยังมีบางประเด็นที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านแม่ ที่ยังพบอัตราส่วนการตายมารดาที่สูงกว่าเกณฑ์จากสาเหตุ Indirect cause เป็นส่วนใหญ่รวมถึง Low birth ที่ยังเป็นปัญหาในด้านของเด็ก ตลอดจนด้านพัฒนาการเด็ก การรายงานข้อมูลในโปรแกรม HDC และในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเป็นการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 9  ส่งผลให้ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยเด็กพัฒนาสมวัย สูงดีสมส่วนต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน