คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 สนับสนุนชุดตรวจโควิด แคมป์ก่อสร้างสูงเนิน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.10.2564
3
0
แชร์
14
ตุลาคม
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 สนับสนุนชุดตรวจโควิด แคมป์ก่อสร้างสูงเนิน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผุ้อำนวยการศุนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง ในเขตอำเภอสูงเนิน เพื่อสนับสนุนชุดตรวจโควิด สำหรับแคมป์ก่อสร้าง โดยผ่านแอพพิเคชั่นเป๋าตังค์ ตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึง ATK ได้อย่างทั่วถึง โดยให้คำแนะนำวิธีการใช้ application เพื่อศึกษาวิธีการตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง และการลงผลตรวจ รวมทั้งได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด 19 ชุด PPE สบู่เหลว และแอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย ถุงผ้ารณรงค์ป้องกันโควิด 19 ชุดยากักตัว แก่แคมป์ก่อสร้างเพื่อใช้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 และ อีกทั้ง รพ ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 ได้สนับสนุนยาแก้ไขมะขามป้อมแก่แคมป์ก่อสร้างร่วมด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานและร่วมดำเนินการจัดสรรชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง (ATK) การป้องกันโควิดเป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน