คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดทีมสนับสนุนชุดตรวจโควิดผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.10.2564
1
0
แชร์
14
ตุลาคม
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดทีมสนับสนุนชุดตรวจโควิดผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 12ตุลาคม 2564 นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนมอบชุดตรวจ ATK สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง โดยผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้าถึงการตรวจ ATK ได้อย่างทั่วถึง โดยการให้คำแนะนำวิธีการตรวจ การปฏิบัติตัวเมื่อทราบผลการตรวจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน