คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ชวนบุคลากรบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 พร้อมฝ่าวิกฤตโควิด-19

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.10.2564
1
0
แชร์
14
ตุลาคม
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 ชวนบุคลากรบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 พร้อมฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นำบุคลากรทางการแพทย์บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งประชาชนทุกหมูเหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โลหิตในขณะนี้ขาดแคลนอย่างหนัก พร้อมประสานกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ให้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตถึงที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มโลหิตสำรองในคลังเลือดแล้ว ยังได้เป็นการปลูกฝังบุคลากรให้มีความเป็นผู้ให้ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วย และการที่มีหน่วยเคลื่อนที่มาแบบนี้ ก็ทำให้บุคลากรเกิดความสะดวกสบาย รวมทั้งลดการเดินทางไปยังพื้นที่ภายนอก เป็นการป้องกันโควิด-19อีกทางหนึ่งด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน