คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 เดินหน้า Home isolation สนับสนุนเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในชุมชน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.10.2564
3
0
แชร์
14
ตุลาคม
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 เดินหน้า Home isolation สนับสนุนเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในชุมชน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564  นพ.ประสาน  ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ นพ.ภรัญวิทย์  อนันต์ดิลกฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และคณะ ดำเนินการ Home isolation และสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน  ณ โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้พบการระบาดมากขึ้น ในพื้นที่ตำบลโคกกรวดและอำเภอขามทะเลสอ ทางศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จึงได้จัดชุดไฮยีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19โดยตรง ให้กับโรงพยาบาลขามทะเลสอ ถือเป็นหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน