คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้างสนับสนุนชุดตรวจโควิด-19

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.10.2564
1
0
แชร์
12
ตุลาคม
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้างสนับสนุนชุดตรวจโควิด-19

     วันที่  11? ตุลาคม 2564 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย ที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา? และ? โรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง ในอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

เพื่อสนับสนุน ATK สำหรับแคมป์ก่อสร้าง โดยผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตังค์ ตามแนวทางของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้าถึง ATK ได้อย่างทั่วถึง โดยให้คำแนะนำวิธีการตรวจ การปฏิบัติตัวเมื่อทราบผลตรวจ รวมทั้งได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์?ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด?19? ชุด?PPEสบู่เหลว และเเอลกอฮอล์เจล  หน้ากากอนามัย? แก่แคม์ก่อสร้างเพื่อใช้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด?19? และมอบชุดยากักตัว? แก่? รพ.พิมาย? เพื่อใช้ในโนงพยาบาลสนามซึ่งได้รับความร่วมมือจากพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง? เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประสานงาน และร่วมดำเนินการจัดสรรชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง ( ATK )การป้องกันโควิด เป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน