คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ ศูนย์พักคอยละหานทราย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.09.2564
4
0
แชร์
11
กันยายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ ศูนย์พักคอยละหานทราย

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายแพทย์ประสาน  ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม   พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอละหานทราย  โรงพยาบาลละหานทราย และโรงพยาบาลสนามมณฑลทหารบกที่26 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์   

 โดยได้ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) และติดตามการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์และการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  โรงพยาบาสนามแห่งนี้มีจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งหมดร่วม 80 เตียง สามารถรองรับได้กว่า 350 เตียง และมีอัตราการครองเตียงสูงสุดถึง 280 เตียงในช่วงที่ผ่านมา  เพื่อรองรับการแยกกักโรคของอำเภอละหานทราย จากการประเมินพบว่ามีการเตรียมการแล้วเสร็จและดำเนินการไปได้ด้วยดี  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน