คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9  เยี่ยมเสริมพลัง Community Isolation 

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.09.2564
0
0
แชร์
11
กันยายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9  เยี่ยมเสริมพลัง Community Isolation 

วันที่ 10 กันยายน  2564  นพ. ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.สินศักดิ์ชนม์  อุ่นพรมมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ นักวิชาการกลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นักวิชาการกลุ่มอำนวยการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายกุศล เชื่อมกลาง รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา     และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จัดทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ให้คำแนะนำ และมอบชุด anamai package  เพื่อให้บริการผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่กักตัวในชุมชน Community Isolation  ในพื้นที่ ตำบลบ้านเกาะ และ พื้นที่ ตำบลหนองบัวศาลา  อ.เมือง จ. นครราชสีมา

  สำหรับในสถานที่กักตัวในชุมชน Community Isolation  ในพื้นที่ ตำบลบ้านเกาะ ปัจจุบันมีผู้ป่วย 2 ราย และสามารถรองรับได้36เตียง และพื้นที่ ตำบลหนองบัวศาลา  มีผู้ป่วย 2 ราย สามารถรองรับได้ 29 เตียง   ซึ่งสถานที่กักตัวในชุมชน Community Isolation ทั้ง 2 แห่ง ได้รับการตรวจประเมินการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ระบบระบายอากาศ ห้องน้ำ ห้องส้วม สิ่งปฎิกูล และการกำจัดขยะมูลฝอย จากการประเมินพบว่ามีการเตรียมการแล้วเสร็จและดำเนินการไปด้วยดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน