คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด Sandbox safety in school มุ่งมั่นป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.09.2564
10
1
แชร์
11
กันยายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด Sandbox safety in school มุ่งมั่นป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียน

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายแพทย์ประสาน  ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา      เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox safety in school  ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ภาคการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการ    ศึกษานิเทศ ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น     821 คน

การประชุมในวันนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox safety zone in school การประเมินตนเองตามมาตรการ Sandbox safety zone in school และการลงทะเบียน Thai Stop Covid Plus ชี้ความสำคัญการในการเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ปลอดภัยปลอดภัยไร้โควิด 19   ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายให้ความสนใจจำนวนมาก พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มแนวทางการเปิดสำหรับโรงเรียน                    ไป-กลับ งบประมาณในการตรวจ  ATK  ตามมาตรการการดำเนินงานฯ การจัดรูปแบบการเรียนการสอน  โดย ทีมศูนย์อนามัยที่ 9 ให้คำแนะนำการดำเนินงานพร้อมสนับสนุน ATK ในการคัดกรอง พร้อมทั้งการเตรียมการสอนแยกโซน Bubble and Seal และปฏิบัติตาม 6 มาตรการ DMHTT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ อย่างเคร่งครัด โดยโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก พร้อมนำแนวทางไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้โรงเรียนเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด 19

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน