คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 สนับสนุนอุปกรณ์วัดฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.09.2564
2
0
แชร์
10
กันยายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 สนับสนุนอุปกรณ์วัดฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 9 กันยายน 2564  นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  มอบหมายให้ ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ร่วมกับ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจ และได้มอบชุดป้องกันโควิด-19    ณ   วัดพบสุข เทศบาลตำบลปรุใหญ่ และ วัดหนองไผ่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับวัดพบสุข และวัดหนองไผ่ ถือเป็นด่านสุดท้าย เนื่องจากเป็นวัดที่ฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตอำเภอเมือง ทางศูนย์อนามัยที่ 9 จึงนำอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ และได้ชี้แจง ขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระอธิการวิทยา วิรตโน เจ้าอาวาสวัดพบสุข และ พระครูเวฬุวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ ทั้งสัปเร่อ และ พระภิกษุสงฆ์ ภายในวัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน