คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 เยี่ยมเสริมพลังท้องถิ่นนครราชสีมาผ่าน EHA 2001 ระดับเกียรติบัตร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.06.2564
2
0
แชร์
11
มิถุนายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 เยี่ยมเสริมพลังท้องถิ่นนครราชสีมาผ่าน EHA 2001 ระดับเกียรติบัตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจประเมินและเยี่ยมเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการรับรอง EHA 2001 ระดับเกียรติบัตร ณ เทศบาลตำบลโคกกรวด และตรวจประเมินระบบประปาหมู่บ้านสะอาด ณ เทศบาลตำบลโคกกรวดและเทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด รวมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเสียในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
โดยการมีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน EHA 2001 การจัดการคุณภาพน้ำประปา ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสุ่มประเมินและเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ Platform Thai stop covid และ Thai Save Thai นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนชุดตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือและตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ สบู่เหลวล้างมือ แอลกอฮอล์เจล และชุดสื่อความรู้การป้องกันตนเองจาก COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลและโรงพยาบาล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน