คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสุรินทร์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.06.2564
0
0
แชร์
10
มิถุนายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบประปาหมู่บ้านสะอาด ณ เทศบาลตำบลบุแกรง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเสียในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลศรีณรงค์ รวมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค บริเวณสถานประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์

โดยการตรวจประเมินรับรองระบบประปาหมู่บ้านสะอาดพิจารณา 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ระดับดีมาก 2.คุณภาพน้ำประปาผ่านมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 3.องค์ความรู้ของผู้ดูแลระบบประปา เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด

รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ Platform Thai stop covid และ Thai Save Thai นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนชุดตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือและตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ สบู่เหลวล้างมือ แอลกอฮอล์เจล  และชุดสื่อความรู้การป้องกันตนเองจาก COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเทศบาล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน