คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ประเมินรับรองการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น(EHA)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.06.2564
1
0
แชร์
09
มิถุนายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ประเมินรับรองการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น(EHA)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA)

????ช่วงเช้า ณ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ ซึ่งขอรับการประเมินรับรองประเด็นงานการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA4001) โดยEHA1002 ผ่านระดับพื้นฐาน และEHA4001 ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง

????ช่วงบ่าย ณ เทศบาลตำบลโคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งขอรับการประเมินรับรองประเด็นงานการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA4001) โดยผลการประเมินผ่านระดับเกียรติบัตรรับรองทั้งสองประเด็นงาน

ทั้งนี้ ทีมผู้ประเมินได้บูรณาการเรื่องการป้องกันตนเองในสถานการณ์การระบาดของCOVID-19 และประชาสัมพันธ์การใช้platform TSC , TST และการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน