คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ตรวจประเมินด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.07.2566
5
0
แชร์
25
กรกฎาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ตรวจประเมินด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานทันตสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลสีคิ้ว ลงพื้นที่ตรวจประเมินการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อ ควบคุมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ รวมทั้งกำกับ ติดตามมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ณ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

     โดยศูนย์อนามัยที่ 9 กำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ ทั้ง 7 ด้าน และตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ดังนี้

  1. ด้านการทำความสะอาดและสุขอนามัย (การจัดการพื้นที่นอน)
  2. คุณภาพอาหารปลอดภัยและน้ำอุปโภค บริโภค บริเวณสูทกรรม และโรงเลี้ยงอาหาร
  3. ด้านการจัดการมูลฝอย
  4. ด้านการจัดการส้วม และสิ่งปฏิกูล
  5. ด้านการจัดการน้ำเสีย
  6. ด้านมาตรการป้องกัน COVID-19
  7. ด้านส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

 

รวมทั้งติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ทันตกรรม เมนูชูสุขภาพ และก้าวท้าใจในเรือนจำ รวมทั้งสนับสนุนชุดสื่อความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน