คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.07.2566
14
0
แชร์
25
กรกฎาคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย ณ ระบบประปาหมู่บ้านในตำบลนางแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ระบบประปาหมู่บ้านโนนเหม่า
2.ระบบประปาหมู่บ้านนางแดด
3.ระบบประปาหมู่บ้านศรีสวรรค์
ทั้งนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ให้ความสนใจ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน